HAMMARSTRAND

 

Bilder från 22/8 och framåt på bygget.

MålarMorgan lyssnar på OS = Löneavdrag.

Utsikt från kassarummet.

Insikt i kassarummet.
 1